Ważne telefony Ustka
  1. POLICJA, Posterunek w Ustce: 59/8152 700, tel. 997

  2. STRAŻ POŻARNA: 59/8144 966, tel. 998

  3. POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

  4. POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991

  5. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, Rowy: 782 032 352

  6. STRAŻ GRANICZNA, Ustka: 59/8155 300, 59/8155 301

  7. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ USTKA: 59/814 48 11

  8. OŚRODEK ZDROWIA, Ustka, ul. Kopernika 18: 59/8146 01

  9. Gmina Miasto Ustka, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, 59/815 43 00